אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 184. זמן הנחת תפילין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

184. זמן הנחת תפילין

זמן הנחת תפילין הוא מזמן שמתחיל לראות חבירו בד' אמותיו. ומה מרמז לנו זה בעבודה.חבירו נקרא הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב "רעך ורע אביךאל תעזוב", "למען אחי ורעי". ד' אמות, נקרא האדם, שהוא בחינת ד' אמות. ואם הוא רואה ומרגיש את מציאות ה' בד' אמותיו, זה נקרא יום. ואז נקרא שמניח תפילין, כמו שכתוב "וראו כל עמי הארץ", שאז יש בחינת ראיה, ואז הוא זוכה לבחינת תפילין, שיהיהתפל לה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree