אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 1-200 / 196. ענין מסירות נפש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

196. ענין מסירות נפש

ענין מסירות נפש, שהאדם צריך לקדש שם שמים ברבים, היינו כשהרבים מכריחים אותו לעשות עבירה, שהיא בבחינת "יהרג ואל יעבור", היינו אם כוונת הרבים היא להיות עובד עבודה זרה, אזי אפילו על ערקתא דמסאני גם כן נוהג ענין של "יהרג ואל יעבור".

על דרך העבודה, הרצונות של האדם נקראים בחינת רבים. ואם הם רצונות של עכו"ם, נקרא זה רבים של עכו"ם רוצים שהוא יעבוד עבודה זרה. ואז אסור לו לוותר על ערקתא דמסאני לטובת הרצון לקבל, אם כוונתם בזה להעבירו על דת ישראל.

חזרה לראש הדף
Site location tree