אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 201. עלית מ"ן (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

201. עלית מ"ן (א')

שאלה: עליית מ"ן נקרא עליית חסרון למעלה. ומדוע כותב שעליית מ"ן נקרא מצוות ומעשים טובים.

מ"ן נקרא חסרון. אבל מה חסר להתחתון שעל ידי זה יגרום תוספת שפע בעולמות.

בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות, התורה ומצוות עושים מקודם "מ"ן" באדם, כלומר שהאדם מקבל חסרון, ורואה שחסר לו תורה ויראת שמים, מסיבת ההסתר וההעלם שישנו בהעולם מסיבת הצמצום.

נמצא, שהאדם מקבל אז חסרון, והחסרון הזה הוא מעלה למעלה, שימלאו אותו. נמצא לפי זה שעל ידי תורה ומצוות האדם מקבל מ"ן. והמ"ן הזה הוא מעלה למעלה וגורם גילוי בכל העולמות.

חזרה לראש הדף
Site location tree