אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 202. ענין יראה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

202. ענין יראה

יראה צריך להיות, אילו לא נוכל לעשות התיקון שנקרא השתוות הצורה, שזה נקרא "בגין דאיהורב ושליט", שכל כוונתו הוא להשפיע. כמו כן גם צריך להיות להנבראים אותה כוונה, היינו להשפיע.

מה שאין כן שאר היראות, בין עונשים של עולם הזה ועונשים של עולם הבא, נקרא קבלה, ולא השפעה. ומטרת עבודתנו היא שעל ידי התורה ומצוות נגיע לבחינת השפעה. וזה פירוש "האלקים עשה שיראו מלפניו".

והשאלה, בשביל מה הוא צריך שתהיה לנו יראה. אלא כנ"ל, שהכוונה היא שעל ידי היראה הנ"ל קונים את הכלים דהשפעה, הנקרא השתוות הצורה, ואז נוכל להשלים את מטרת הבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree