אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 203. תורה נקנית על ידי יסורים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

203. תורה נקנית על ידי יסורים

יסורים האלו למה. אלא יש כלל, "אין אור בלי כלי", היינו אין שום תענוג בלי שיש מקודם חסרון להתענוג, שחסרון נקרא "יסורים", היינו שיש לו יסורים בזה שאין לו תענוג. לכן אין יכולים להשיג את אור התורה, אם אין חסרון לאור התורה. היינו אם יש לו יסורים בזה, שאין לו את האור תורה, על ידי יסורים האלו הוא קונה את האור תורה.

לכן כשאדם לומד, הוא צריך לעשות מהתורה שלו בחינת תפילה, היינו שירגיש את החסרון, בזה שאינו מבין את תורה. אבל כשהוא מבין, אז אי אפשר לומר שיש לו חסרון, הגם שיכול להאמין למעלה מהדעת שאינו מבין. אבל למעלה מהדעת לא מרגישים חסרון, כי האדם מרגיש כן מה שבא לתוך דעתו.

חזרה לראש הדף
Site location tree