אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 204. ב' מיני תשובה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

204. ב' מיני תשובה

א) תשובה במעשה. היינו שמשתדל לקיים כל המעשים, היינו בבחינת עשיה, שלומד ועוסק בתורה ומצוות כהלכתן. וחוזר בתשובה, היינו היות מטרם עשה תשובה, שעוד לא היה שומר את כל המצוות כהלכתן, אבל לאחר שעשה תשובה, היינו שכבר מקיים כל התורה ומצוות כהלכתן. אלא כל זה רק בבחינת המעשה, אבל בכוונת התורה ומצוות עוד לא חזר בתשובה.

ב) תשובה בבחינת הכוונה. היינו מטרם שעשה תשובה בבחינת הכוונה, היה כוונתו על מנת לקבל פרס. ועכשיו הוא חוזר בתשובה על הכוונה שהיה לו מקודם, אלא עכשיו הוא עושה הכל שלא על מנת לקבל פרס, אלא רק להשפיע.

היוצא מזה שיש עבודה בנגלה, היינו לקיום תורה ומצוות במעשה, כי מעשה הוא שמגולה לכל. ויש עבודה בכוונה, שהיא בחינת נסתר, כי כוונה היא מכוסה מבני אדם.

חזרה לראש הדף
Site location tree