אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 206. ג' דברים בעולם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

206. ג' דברים בעולם

יש ג' דברים: עולם, תורה, אדם (זהר, תולדות אות ב').

עולם היינו מלכות.

תורה, היינו מאור התורה, שמחזיר את האדם למוטב.

אדם, שעד י"ג שנים מונח תחת הקליפות, ולאחר י"ג שנה נכנס לקדושה. ובסגולת התורה יכול להפוך את הרצון לקבל לרצון להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree