אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 207. בפשעכם שולחה אמכם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

207. בפשעכם שולחה אמכם

"בפשעכם שולחה אמכם", היינו תשובה מב' הצדדים. הפנימיות שבתורה ומצוות נקרא אמכם, היינו שהיא משפעת לנו שפע, כטבע האם המפרנסת את בניה.

והשאלה, למה אין אנו מרגישים את פנימיות השפע המלובשת בתורה ומצוות. התירוץ, מטרם שהאדם מוכשר לקבל, היינו מטרם שיכול לקבל על מנת להשפיע, הוא מונח תחת שליטת הצמצום, ששם הוא מקום פנוי. ורק על ידי תשובה, שמשיג את הכלים דהשפעה, אז נעשה מוכשר לקבל. ואז הפנימיות, הגנוזה בתורה ומצוות, מתגלה אליו.

וזה נקרא "בפשעכם שולחה אמכם" וזה על ידי החטאים שנמצאים בשליטת מקבל על מנת לקבל. ואז מוכרחים לשלוח ולרחק את הפנימיות שבתורה ומצוות, ונבחנת כמו שאינה.

וכשעושים תשובה, נקרא תשובה משני הצדדים: א) התחתון לעליון, כשהאדם מתקרב לה' ורוצה להשפיע אליו. ב) העליון להתחתון,שה' מתגלה אל האדם, ונבחן שמשיב את עצמו, מה שהיה מקודם מרוחק.

חזרה לראש הדף
Site location tree