אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 208. ענין עפר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

208. ענין עפר

"מה בצע בדמי ברדתי אל שחת, היודך עפר היגיד אמיתך שמע ה' וחנני".

ענין עפר - היינו בזמן שהאדם נמצא תחת שליטת הרצון לקבל, שהוא בחינת עפר, מבחינת זו נולד אדם הראשון, אלא היה "עפר מן האדמה". ומפורש בהסולם, "אדמה" נקרא בחינת בינה שהיא מדת השפעה. וכשקלקל את בחינת השפעה, נפל בחזרה לבחינת עפר. ונקרא עפר, משום ששם נעשה צמצום, שאין שום שפע בקדושה נמשך לשם, לכן טועמים שם רק טעם עפר בתורה ומצוות.

לכן התיקון, שיחזור לקבל עליו את מדת השפעה. אבל אין זה בכוחו של אדם, היות שזה נגד טבעו. לכן אומרים, "שמע ה' וחנני". שענין חנון, כמו שאמרו חז"ל, אף על פי שאינו הגון וכדאי שזה נקרא "וחנותי את אשר אחון", שאנו מבקשים שהשם יתברך יתן לנו את הכח הזה, אף על פי שאין אנו יכולים לעשות את הכח. וזהו שכתוב "ה' היה עוזר לי", כמו שאמרו חז"ל "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו".

ואנחנו אין יכולים ליתן יותר מתפילה.

חזרה לראש הדף
Site location tree