אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 209. ענין חתן וכלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

209. ענין חתן וכלה

ענין שמחת חתן וכלה היא קודשא בריך הוא ושכינתא.

בכתובות, "אהנא שטותא", היינו שכל אחד צריך לעשות עצמו כאילו הוא שוטה. כדוגמת שהשכל מחייב אותו שלא יאה לרקוד ולא יאה לשמוח בשמחת חתן וכלה, כי מה יש לו מזה שהחתן נושא את הכלה.

אלא ישראל ערבים זה לזה, היינו שכלל ישראל הוא בחינת אחת. לכן יש לכל אחד ואחד לשמוח בזה, שחלק ממנו מרויח ונהנה עכשיו, שהחלק ממנו מקבל את התיקון השלם.

חזרה לראש הדף
Site location tree