אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 211. בחינת אדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

211. בחינת אדם

א) פני אדם מחזה ולמעלה.

ב) מחזה ולמטה אין פני אדם, אלא ג' פנים לבד, שהם שור, נשר, אריה.

ג) "נשמות בני אדם" הן מבחינת מחזה ולמטה, מכל מקום נקראות בחינת אדם, משום שעולות ונכללות ב"פני אדם" שמחזה ולמעלה, בסוד ו' פשוטה. וזהו, "אתם קרויים אדם", ולא אומות העולם.

ד) מטרם שעלו ג' פנים שור, נשר, אריה להכלל ב"פני אדם" הוציאו גם כן תולדות לבי"ע, שהם "חיות", ו"עופות", ו"בהמות". ואחר כך עלו ונכללו ב"פני אדם" ומכולם נולדה נשמת אדם הראשון.

נמצא ש"אדם" כולל את כולם. ואחר כך ירדו לבי"ע, וכיון שנכללו ב"פני אדם", נחשבים למינים טהורים, אף על פי שנפרטו, התחלקו לפרטים רבים.

ה) שניהם נשארו. הכלל נשאר שהוא סוד "רוח האדם העולה למעלה". וכן הפרטים בסוד "רוח הבהמה היורד למטה". ונתפרטו לפרטיהם, כמו שהיו מטרם עליה.

ו) אחר חטא דאדם הראשון, הנקרא "אדם בלי-יעל", היינו שאינו רוצה לעלות, אלא רוצה להמשיך מלמעלה למטה. מזה נמשכו רוחות טמאות של בני אדם, הנמשכות מזוהמא דחוויא (דנחש).

חזרה לראש הדף
Site location tree