אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 214. גוזל אביו ואמו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

214. גוזל אביו ואמו

"הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה עליו נאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע, חבר הוא לאיש משחית" (ברכות לה:). ובזהר "מאן איש משחית, דא איהו ההוא איש, דפגים לסיהרא וכו'" משום דמתחבר בסטרא אחרא דמנע ברכות מן העולם (פקודי קפ"ב).

כי ענין ברכה הוא סוד השפעה, הנבחן לאור דחסדים. ואם אין התחתון עוסק במדת השפעה, אזי אינו נותן את היכולת שיושפע מלמעלה כל טוב. נמצא שמונע ברכות מהעולם.

ואפשר לפרש שעולם נקרא מלכות, היינו שמונע את השפע מהשכינה הקדושה, היינו שעל ידי האמונה נמשך השפע.

חזרה לראש הדף
Site location tree