אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 215. הכנסת אורחים (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

215. הכנסת אורחים (א')

אורח נקרא יצר הטוב, שבא לי"ג שנה. ו"גדולה הכנסת אורחים", כיון שהגוף לא נותן לו ליכנס.

"גר הייתי בארץ נכריה", שהוא לשון רצון נכריה. רצון של נכרי ולא רצון של ישראל.

ישראל נקרא ישר-אל, מה שאין כן רצון נכרי הוא לאל-זר, כמו שאמרו חז"ל על פסוק "לא יהיה בך אל זר", ודרשו "איזהו אל זר בגופו של אדם, הוי אומר זהו יצר הרע" (שבת קה:).

ומטרם שהאדם מרגיש שיש לו רצון של נכרי, אין לו על מה לבקש שיוציאו אותו מהגלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree