אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 216. ענין נשים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

216. ענין נשים

"נשים במאי קא זכין... דנטרי לגבריא" (ברכות יז.). ענין נשים היינו הרצון לקבל, שהוא בחינת שלא לשמה. ואיזו זכות יש להאדם אם עובד שלא לשמה. והענין כמו שכתבו חז"ל, "אלף נכנסים לחדר ואחד יוצא להוראה". בכדי שיצא אחד להוראה, היינו לשמה, צריך סיוע מאלף שלא לשמה.

נמצא שנשים, היינו אלו שהן בחינת שלא לשמה, משום "דמנטרי לגבריא". גבר הוא בחינת משפיע.

נמצא שיש לו חלק במה שמשפיע, שיצא על ידו בחינת לשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree