אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 219. בקש שלום ורדפהו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

219. בקש שלום ורדפהו

בפסוק "סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו" (תהלים לד).

יש שני כוחות בעולם, הנותנים כח מניע לאדם, שיהיה מחויב לבטל את כח המנוחה שלו. היינו שכח המנוחה, שנמצא בתכונות הנפש, נכנע בפני ב' כוחות אחרים, זאת אומרת הוא בטל ברוב, ועל ידי זה הנפש מקבלת על עצמה כח התנועה: א) כוח הדוחה, ב) כח המושך.

כח הדוחה, היינו מדבר רע ומאוס האדם מוכרח לברוח. וכח המושך, היינו דברים טובים ונחמדים, שהאדם מוכרח לרוץ אחריהם. אבל כח אחד, היינו או מושך או דוחה, עדיין אין בידו לבטל את כח המנוחה.

"סור מרע" נקרא כח הדוחה, אם האדם מרגיש שזה רע. "ועשה טוב" נקרא כח המושך, אם האדם מרגיש שזה טוב, אז מוכרח לרוץ אחריו ולהשיגו.

"בקש שלום ורדפהו". השאלה, מהי המלחמה שהאדם מוכרח להשתדל ולעשות שלום, ועוד צריך לרדוף אחריו.

מלחמה, היינו מלחמת החיים, שכל אחד לוחם עם השני, ועל ידי זה הוא משיג את מבוקשו.

למשל, הסוחר לוחם עם הקונה ורוצה לנצחו, בכדי להוציא את מבוקשו, היינו כסף בלי סחורה, או סחורה הגרועה ביותר. וכמו כן להיפך, הקונה עם הסוחר, בפחות כסף וסחורה היותר מובחרת. הפועל עם בעל הבית, בעל הבית רוצה יותר תוצרת ויותר שעות ופחות משכורת. והפועל להיפך, יותר משכורת ויותר מנוחה. היינו בכמות הזמן ובאיכות התוצרת יש להבין ומיהו הגורם לכל המלחמה הזאת.

וטרם כל צריכים להבין מהו האדם. במה זה נמדד אם האדם גדול או קטן. וכמו שאומרים שלאדם יש לב רחב, יד רחבה, עין צרה, זאת אומרת שאי אפשר לומר שהאדם נקרא הבשר והעצמות. אם כן, מהו האדם.

יש להבחין ג' בחינות רצון: גדול, וקטן, ו"רצון של מה בכך". ומדת גדלו של הרצון נמדדת לפי היסורים. רצון גדול, היינו, אם לא משיג את מבוקשו, יש לו יסורים גדולים. רצון קטן, אם לא משיג את מבוקשו, יש לו יסורים מועטים. ורצון של מה בכך, היינו אם לא משיג את מבוקשו גם כן אין לו יסורים.

ומנין נובע ונמשך הרצון לקבל, ממחשבת הבריאה להטיב לנבראיו.

אנחנו מאמינים ב"מלא כל הארץ כבודו", "כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייכם ואורך ימיכם", "כי הם חיינו ואורך ימינו". וכל זה אמר משה רבנו עליו השלום ואמרו הגדולי ישראל שסידרו את התפילות. ומה אנחנו אומרים ומרגישים, כי יש לנו לקבל חיות והנאות מדברים אחרים. והתורה ממעטת מאתנו הרבה הנאות, שהיה אפשר לנו להשיג, לו התורה היתה מרשה לנו.

חזרה לראש הדף
Site location tree