אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 221. מהו חיים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

221. מהו חיים

חיים נקרא כל זמן שיש רצון לקבל הנאה, או שיש לו הנאה ממה שהוא מקבל, או שיש לו הנאה בזה שנותן לאחרים. ואם נאבד לו הכח הזה, נקרא מת.

לכן בזמן שאדם חסר הכרה, נבחן שהוא מתעלף, היינו שנאבד לו כוח הרצון לקבל תענוג. ובזמן שהאדם מאבד את עצמו לדעת, היינו שבא למצב, שהוא רואה לפי ראיות ברורות, שהוא כבר לא מסוגל לקבל תענוג, או משום שיש לו הרבה בעלי חובות, שהם ימציאו לו יסורים, שהיסורים האלו יבטלו את התענוג הקטן שהוא רואה שעוד אפשר לו לקבל מהעולם הזה.

לכן אינו בן עולם הבא, מטעם שהוא צריך להשתדל בתורה ומצוות ויקבל תענוג מזה שהוא יעשה נחת רוח ליוצרו. זה התענוג כל כך גדול, שיש בו יכולת לבטל את היסורים הכי נוראים שישנם בעולם. שלפי זה ניתנו לנו מצוות שהן בחינת "יהרג ואל יעבור", שהוא מקבל על עצמו יסורים של מסירות נפש, מטעם שהוא מאמין, שעם העשיה של מסירות נפש יהיה נחת רוח לפניו. אם כן מי שמאבד עצמו לדעת, הוא בעצמו מעיד שאין לו שום הנאה ותענוג בזה שהוא יעשה תורה ומצוות על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו.

חזרה לראש הדף
Site location tree