אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 222. בירורים בעבודה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

222. בירורים בעבודה

"ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישא, בטשה ביה ואמרה ליה, לאו הכי כתיב "ערוכה בכל ושמורה", אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם משתמרת". "ההוא תלמיד דלמד בחשאי, בטשה ביה ברוריה ואמרה "ערוכה בכל", אם ערוכה ברמ"ח אבריו שמורה בלב" (ערובין נד.).

"חשאי", היינו שעדיין לא זכה לבחינת שמיעה, הנקרא קול. "בטש", היינו התעוררות. "ברוריה", ברוריות העבודה. "רמ"ח אבריו", היינו כל הקומה, היינו מחזה ולמעלה, שהוא סוד חסדים מכוסים, היינו השפעה. "חסדים מגולים", מחזה ולמטה, שהוא סוד קבלה על מנת להשפיע.

יש ב' בחינות: א) בחינת השפעה, ב) בחינת קבלה על מנת להשפיע.

השפעה נקרא בזמן שהאדם עוסק בתורה ומצוות בבחינת השפעה, והוא עדיין אינו טועם טעם בהמצוות. קבלה על מנת להשפיע, היינו שכבר מרגיש טעם בהתורה ומצוות, אלא שהטעם הזה הוא מקבל על מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree