אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 225. שמות נקרא רק כלפי התחתון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

225. שמות נקרא רק כלפי התחתון

ענין השמות, שהם מורים על גילוי פעולות ה', שהשם חל על הוראת הפעולה. וכל הפעולות מתגלות אצל התחתונים, היינו דווקא אצל אדם המשיג. אבל המושג כלפי עצמו ודאי שאין לו אותה הצורה, כפי שנראה כלפי המשיג, משום שיש כאן התמזגות משני דברים, שזה מוסיף צורה שלישית, היינו צורה הנולדת משני כוחות, מבחינת דכר ומבחינת נוקבא.

כלומר בזמן שהמילוי בא מתוך החסרון, אז יש תופעה חדשה, היינו שיש להבחין איזו צורה יש לבעל החסרון מטרם שמקבל המילוי. ויש להבחין בה אחר שמקבל המילוי.

ויש להבחין שתי אבחנות אצל המילוי בעצמו, כלומר איזו צורה יש לו טרם שבא במגע עם החסרון, היינו הוא לבדו כלפי עצמו, שזה נקרא כח פשוט בלתי מורכבת עם כלי. ויש להבחין, אחר שבא בהרכבה עם הכלי. ומאחר ששורש הבריאה אינו יותר מכלים של בחינת חסרון, לכן אין לנו שום השגה באור בלי כלי.

לכן כשאנו אומרים שהבורא יתברך נקרא בשם גבור, זהו דווקא בזמן שמתגלה מדת הגבורה עלינו. אבל להגיד שמות בזמן שלא מושג לנו השם הזה, היינו בחסרון מילוי הגבורה, טרם שבא השפע לתוכה, שאז אין אומרים שה' יתברך נקרא גבור.

נמצא, שאומר, שיש להקדוש ברוך הוא בחינת גבורה, אפילו שמדה הזאת אינה מתגלה לנו. נמצא שנותן צורות באור בלי כלי. וזה שקר, כי לאור בלי כלי אין שום צורה. לכן לא רצו לומר "האל הגבור", אם לא היה מתגלה בחינת זאת להתחתונים.

חזרה לראש הדף
Site location tree