אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 229. פיה פתחה בחכמה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

229. פיה פתחה בחכמה

"ואמר רבי אלעזר מאי דכתיב, "פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה". יש תורה של חסד ויש תורה שאינה של חסד. אלא תורה לשמה זו תורה של חסד. שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד. היינו תורה להשפיע נקרא חסד, בחינת חסדים. איכא דאמרי, תורה ללמדה, זו היא תורה של חסד, שלא ללמדה, זו תורה שאינה של חסד" (סוכה מ"ט).

ויש להבין, מדוע אם אינו מלמד לאחרים נקרא שאינו של חסד. ואפשר שפירוש "ללמדה" להגוף של עצמה, ולא סתם לימוד, היינו שלומד להגוף שיעשה הכל להשפיע. לכן נקרא זה תורה של חסד. ושינוי הלשונות, כל אחד מפרש בלשון אחר את כוונת המאמר.

חזרה לראש הדף
Site location tree