אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 232. ענין נתינת שוחד לסטרא אחרא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

232. ענין נתינת שוחד לסטרא אחרא

יש להבין מהו ההפרש בין יניקה לקליפה, לבין קדושה, שזהו איסור בין החלק שנותנין לסטרא אחרא, שזהו מותר, כמו שעיר לעזאזל וכדומה.

מובא בזהר הקדוש שענין החלק שנותנין להסטרא אחרא הוא בכדי שלא יקטרג. (עיין בהקדמת ספר הזהר, בענין שאברהם לא רצה לתת מידי למסכנא). ובמשל גשמי יש לפרש על דרך שהאדם מעשן סיגריה בכדי שיוכל להיטיב לעיין באיזה ענין, שעל ידי זה שהגוף נהנה מהעישון, יש לו היכולת לרכז מחשבתו, והגוף לא מתנגד לו. זה נבחן שנותן חלק להסטרא אחרא בכדי שלא יקטרג. ויש לפעמים שהאדם רוצה לעשן לא מטעם שהגוף לא יתנגד ללמוד, אלא פשוט שהוא רוצה להנות מתענוג העישון, וזהו נבחן ליניקה לקליפה.

חזרה לראש הדף
Site location tree