אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 234. מציאות וקיום המציאות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

234. מציאות וקיום המציאות

לדוגמא: תינוק שנולד הוא כבר חי. וזה נקרא בחינת מציאות. ומצד השני אנו רואים שכל חייו תלויים במזונות, שאם לא יתנו להתינוק את המזונות, שהוא זקוק להם, הוא ימות. נמצא, מצד קיום מציאות מוכרח להיות תמיד שיקיים אותו, על דרך "המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית".

וענין זווגים, היינו הנשמה עם הגוף. הנשמה מכונה בשם "יצר טוב", והגוף מכונה בשם "יצר הרע". והם שני הפכים: זה רצונו להשפיע, וזה רצונו לקבל. וניתנה הבחירה לאדם שיכוף את היצר הרע, שישנה את תכונתו, ושיהיה בעל מנת להשפיע. והזווג הזה הקדוש ברוך הוא עושה בסוד "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו".

והשאלה היתה, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אין כבר שום חידוש, אלא רק מקיים אותו. או שנבראו עולמות חדשים, כמאמר חז"ל "צדיקים בונים עולמות בכל יום". אם כן אין הקדוש ברוך הוא בורא דברים חדשים.

ועל זה באה התשובה, שגם עכשיו הוא מזווג זווגים, היינו שגם עכשיו הוא בורא עולמות חדשים ונשמות חדשות. אלא שגם זה תלוי רק בנו, שניתנה לנו הבחירה לזווג זווגים. הנה לילה נקרא זמן עבודה, והבוקר מכונה לאחר גמר העבודה, שמשיגים את התוצאה מהעבודה. אז היה אחד חגר ואחד סומא. וזה על דרך שאמר רבא, "במטותא מנייכו לא תרתי תרתי גיהנום" משום שהיצר הרע מבטל את היצר הטוב והיצר הטוב את היצר הרע. אלא שצריך לעזרתו של הקדוש ברוך הוא בסוד "אלמלא אין הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו".

השאלה היתה אם ברא פעם, אין כבר חידוש הבריאה אלא רק קיום. התשובה, שיש חידוש מבחינת הנשמות, וזה נקרא זווג להולדת נשמות חדשות.

חזרה לראש הדף
Site location tree