אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 235. צורות האור
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

235. צורות האור

אין להאור המלובש בהנשמה אותה צורה שיש להאור מטרם שמלובשת בהנשמה. האור נקרא פשוט, היינו בחינה אחת, מה שאין כן כשהאור מלובש בהרצון לקבל, הנקרא נשמה, כבר האור מורכב, היינו משתי בחינות, מבחינת משפיע ומבחינת מקבל כאחת. והגם שבאור אין השתנות, מכל מקום כלפי המקבל נקרא צורה אחרת, משום שכבר כלול שם ב' בחינות כנ"ל.

למשל כשהאדם אוכל בשר, וטועם טעם בשר בזמן שהבשר נוגע בהחיך. והגם שהטעם שהוא מרגיש בהבשר יש לו צורה מוחשית, שהוא מקבל את הטעם הזה בהבשר, מכל מקום אין זה מחייב שגם בהבשר כלפי עצמו יימצא בו אותו הטעם. אלא על ידי ההרכבה הזו, שהחיך נוגע בהבשר, יש תולדה כזאת הנולד מהאור, היינו הבשר, ומהכלי, היינו הרצון שהוא רוצה להנות מהבשר.

ולפי זה יכולים להבין שאין כל קשר בין האור כלפי עצמו, לבין האור המתלבש בהכלי. ועל האור נאמר "לית מחשבה תפיסה ביה". ומכל מקום אותו האור מתלבש בהכלי.

סומא אחד שאל את רבי מאיר, אמר לו אפשר שכתוב בו, "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא", היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון. אמר לו, הבא לי מראות גדולות. אמר לו, ראה בבואה שלך בהן. ראה אותה גדולה. הבא לי מראות קטנות. אמר לו, ראה בבואה שלך בהן. ראה אותה קטנה. אמר לו מה אם אתה, שאתה בשר ודם, אתה משנה את עצמך בכל מה שתרצה, מי שאמר והיה העולם ברוך הוא על אחת כמה וכמה. כשהוא רוצה "הלא את השמים ואת הארץ אני מלא" וכשהוא רוצה, מדבר עם משה מבין שני בדי הארון (ברב"ה פרשה ד').

מכל הנ"ל משמע, שכל ההשתנות היא לפי הכלים, ממשל האדם בעצמו שמקבל צורה אחרת בהכלים, היינו בהמראות, אבל באדם עצמו אין שינוי.

חזרה לראש הדף
Site location tree