אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 240. הבחנות במצבים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

240. הבחנות במצבים

"עבד" מכונה כח המשפיע. "שפחה" מכונה כח המקבל. "זווג" מכונה המחבר כח המקבל עם כח המשפיע, היינו שיהיה מקבל על מנת להשפיע. "תולדה" מכונה, שעל ידי זה זוכים לבחינת נשמה שהיא חלק אלוק ממעל, היינו שהאדם מרגיש את זה.

הקדוש ברוך הוא מזווג, היינו הקדוש ברוך הוא עוזר שכח המקבל יהיה נכנע תחת כח המשפיע, ונותן לו שתהיה היכולת להיות מקבל על מנת להשפיע.

אדם מזדווג, היינו בידי אדם, בלי עזרה מה', ומהזווג לא יוצא שום תולדות, משום שאין הם יכולים להתחבר, לכן אחד נעשה חגר ואחד סומא, על דרך שאמר רבא "במטותא מנייכו לא תרתי תרתי גיהנום".

"איש ואשה זכו, שכינה שרויה ביניהם". ויש לשאול הלא הם שניהם מנוגדים, ואיך אפשר שיהיה ביניהם שלום. אלא דווקא כשאדם נעשה זכאי, היינו שמהפך הקבלה להשפעה, המכונה קבלה בעל מנת להשפיע, אז יש שלום ביניהם. אחרת הם במחלוקת, או שאחד נכנע לחבירו. וענין הכנעה לא נקרא אהבה של שלימות, כי הנכנע מצפה תמיד שיהיה לו חזרה את הכח השליטה.

חזרה לראש הדף
Site location tree