אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 253. אל תלחם את לחם רע עין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

253. אל תלחם את לחם רע עין

ואמר רבי יהושע בן לוי, כל הנהנה מצרי העין עובר בלאו, שנאמר "אל תלחם את לחם רע עין", כי כמו שיער בנפשו כן הוא, אכול ושתה יאמר לך, ולבו בל עמו (סוטה לח:).

ויש להבין זה על דרך המוסר. כי לכאורה, אם חבירו מזמין אותו לסעודה, ומאי אכפת לן. הלא יש כלל, שבכמה מקומות אומרים כופין אותו, ואז בטח שליבו בל עמו, אלא אומרים שבאמת הלב שלו בסדר. אם כן כאן, שהוא מזמין אותו בעל פה, מדוע יהא אסור לאכול אצלו, עד שאמר שעובר בלאו, ורב נחמן רב יצחק אומר שעובר בשני לאוין. אלא לפי הכלל, שהאדם צריך להגיע למדרגת מקבל על מנת להשפיע, היינו שהאדם מקבל כל התענוגים רק בכדי להשפיע לה', לכן מי שאוכל אצל השני והוא יודע שיש נחת רוח לבעל הבית, אזי זה הולך לפי מטרת הבריאה, שהאדם צריך להגיע לשלימות. מה שאין כן, מי שאוכל ואי אפשר להיות שהכוונה היא להנות לבעל הבית, מפני שבעל הבית אינו נהנה מזה שהוא אוכל, משום שבעל הבית הוא רע עין. לכן זה נגד המטרה, לכן אסור לאכול.

חזרה לראש הדף
Site location tree