אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 256. האור שנברא ביום א'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

256. האור שנברא ביום א'

האור שנברא ביום א', היה אדם רואה בו מסוף העולם... נסתכל הקדוש ברוך הוא במעשיהם של דור המבול ודור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא.

לכן, מטרם שהאדם מתקן את דור המבול ודור הפלגה שבו, אז האור הגנוז נסתר ממנו. כי ענין דור המבול הוא בחינת ליבא ודור הפלגה נקרא מוחא. והיות שכל אדם נכלל מכל העולם, לכן אנו מיחסים את כל האומות העולם להרע שבנו. והיות שהיצר הרע הוא מלאך, כמו שאמרו חז"ל, "הוא השטן הוא היצר הרע" (בבא בתרא טז.). וחז"ל אמרו שכל מלאך אין לו שם, רק על שם הפעולה, כך אנו מכנים את שמו. לכן, בזמן שמתעורר בהאדם בחינת תאוות רעות, אזי היצר הרע נקרא בשם "דור המבול", שהוא בחינת מרכבה לדור המבול. וכמו כן, בזמן שמתעורר בהאדם בחינת מחשבות רעות, אז היצר הרע נעשה מרכבה לדור הפלגה, לכן נקרא היצר הרע בשמו של דור הפלגה. וכשמתקנין את ב' בחינות הכוללות האלו, אז נתגלה האור הגנוז, משום שאז הוא נעשה צדיק. וזה פירוש "גנזו לצדיקים לעתיד לבוא", היינו שרק בזמן שיהיו צדיקים, אז מתגלה האור הזה, ומתחילים להרגיש את הטוב והעונג והאושר שבתורה ומצוות.

חזרה לראש הדף
Site location tree