אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 258. איזהו עשיר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

258. איזהו עשיר

אדר ב' תשכ"ב

"איזהו עשיר, רבי אסי אומר, כל שיש לו בית הכסא סמוך לשלחנו" (שכת כה:). דענין "שלחן" היינו סעודה, כי בזמן שהאדם מקבל תענוג, זה נקרא בחינת סעודה, שסועד את לבו. ומי שיש לו בית הכסא סמוך לשלחנו, כי ענין בית הכסא, הוא מקום המיועד להוציא את הפסולת שבקרבו. והאדם הזה, שתכף אחר קבלת התענוג הוא מברר לעצמו, את החלק דלשם שמים הוא מקבל, ומה שאינו לשם שמים הוא דוחה לחוץ, בבחינת פסולת. ואינו מקבל תענוג, רק בכדי להחיות את האמונה, שהיא בחינת "רועי מקנה אברהם", אז הוא נשאר בעשרו, היינו שיש לו תמיד בחינת חיות ותענוג. כי ענין הסתלקות דווקא בזמן שהאדם נעשה שוטה ומקבל לעצמו, שלא לשם שמים, אז הוא מאבד מה שנותנין לו, לכן הוא נשאר עני. מה שאם כן כשהוא בודק את עצמו, ודוחה את הפסולת לחוץ, הוא נשאר בעשרו, היינו בתענוגים שלו, ואינו מאבד.

חזרה לראש הדף
Site location tree