אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 259. בנין בית המקדש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

259. בנין בית המקדש

ר"ח אדר ב' תשכ"ב

"תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך ילדים בנה, וזקנים סתור, שמע לזקנים, ואל תשמע לילדים, שבנין ילדים סתירה וסתירת זקנים בנין, וסימן לדבר רחבעם בן שלמה" (נדרים מ'.).

ופירש רש"י, אם יאמרו לך הנערים בנה בית המקדש, וזקנים אומרים סתור ואל תבנה, וסימן לדבר מרחבעם... ונחרב בית המקדש על אותה עצה. והתורה לא פירש ב"בית המקדש", ואיכא ברייתא דקתני בהדיא "בית המקדש", ועיין מהרש"א.

ויש לפרש, שהזקנים אומרים שצריכים לסתור כל הבנין דקדושה, שאדם בנה בזמן נערותו, אחרת אי אפשר לבנות בנין בית המקדש. כי צריכים לבטל את כל מה שעשה מיום הולדו, בכדי שיוכל ללכת בדרכי הקדושה.

חזרה לראש הדף
Site location tree