אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 260. גדול המצֻווה ועושה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

260. גדול המצֻווה ועושה

"גדול המצֻווה ועושה יותר ממי שאינו מצֻווה ועושה" (קידושין לא.). יש לפרש על דרך המוסר, "מצֻווה ועושה" היינו לשמה, "שאינו מצֻווה ועושה" היינו שלא לשמה. דכיון שאינו עושה לשם שמים, משמע שאינו עושה המצוָה מטעם שיש לו מפקד ומצוֵה לעשות המצוה, כי המצוה אינה מחייבתו לעשות, היינו שלא המצוֵה הוא הגורם לו לעשות המצוה, אלא השלא לשמה הוא הגורם. נמצא שאין לו מצוֵה.

לכן מי שהגורם לו לעשות המצוה הוא המצוֵה, היינו הקדוש ברוך הוא, בודאי שזה גדול ביותר כי יש להשלא לשמה ערך בזה שמביאו לשמה, אך בודאי הלשמה יותר גדול מהשלא לשמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree