אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 261. שמע בני מוסר אביך (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

261. שמע בני מוסר אביך (א')

"שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך". מוסר פירושו מלשון "כי ייסר איש את בנו", היינו בחינת יסורים. ויש יסורים בכח ויש יסורים בפועל, היינו שנותנין להבין שאסור לעשות דבר זה, ואם לא ישמע ויעבור על הפקודה, אזי יענשו לו, למשל שיקבל מלקות עבור העבירה.

ואם האדם אינו יודע מהו עונש, זאת אומרת שלא מרגיש טעם מהיסורים מטרם שמקבל אותם בפועל, אז הוא עובר על הפקודה ונותנין לו העונש. וענין העונש הוא כדי שידע, שלהבא הוא ישמור את עצמו מלעבור על החוק, היות שהחוק ניתן לטובת האדם, בפרט ובכלל. והאדם אינו מסוגל לשמור את החוק, מטעם שיש לו תענוג לעבור עליו.

למשל, יש חוק שאסור לגנוב, והוא אוהב כסף, ויש לו מקום לגנוב כסף. והיות שיש לו תענוג לכסף, והגם שיודע בעצמו שיקבל יסורים בעד העבירה, אבל אין יכול לשער את מדת היסורים מהעונש. לכן הוא משער, שהתענוג מהכסף הוא יותר גדול לאין ערך מהיסורים שיקבל בתור עונש. לכן כשמענישים אותו, דהיינו שנותנים לו לשבת תקופה בבית הסוהר, אזי הוא רואה שהיסורים הם יותר גדולים מהתענוג שקבל מהגניבה. לכן הוא מחליט בעצמו שלהבא הוא ישמור על החוק.

אבל לאחר שקיבל את העונש וישב בבית הסוהר, אומרים לו, אתה צריך לדעת אם תגנוב עוד פעם אתה תקבל תקופת מאסר ארוכה יותר מהראשונה, מטעם שהוא שוכח את שיעור היסורים שקיבל. לכן כשיבא לידו בפעם השניה לגנוב, אז בודאי יטעה בהשיעור ומדידה של התענוג והיסורים. לכן כשאומרים שיקבל יסורים יותר גדולים, אזי אפשר שיוכל לשער שלא כדאי לגנוב, היינו שהיסורים הם יותר גדולים מהתענוג.

לכן כשלומדים מוסר אז רואים את חשיבות של תורה ומצוות, היינו לאיזו מדת תענוג האדם יכול להגיע, וכמו כן איזה עונש האדם יכול לקבל. דהיינו שבעלי מוסר מביאים להאדם, שירגיש את טעם השכר של שמירת החוק, היינו התועלת שמביאה לאדם שמירת החוק, ואת העונשים שהאדם יקבל עבור הפרת החוק. ועל ידי זה שהאדם מרגיש, אז כשיעור הזה, הוא יכול לקיים את החוק, היות שהם נותנים לשער את השיעור האמיתי של תענוג ויסורים. כמו שאמרו חז"ל, "הווה מחשב הפסד מצוה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה" (אבות ב'). ואז יש יכולת להאדם ללכת בדרכי ה' בכל פעם קדימה יותר.

חזרה לראש הדף
Site location tree