אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 262. נשינו טובה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

262. נשינו טובה

ההוא גברא דיהב עבדא לחבריה לאגמוריה אלפא מיני לפדי (מיני מאכל) אגמריה תמני מאה, אזמיניה לדינא לקמיה דרבי. אמר רבי, אבותינו אמרו נשינו טובה (היינו שראו כבר אלא שעכשיו שכחוהו, אבל אנו לא ראינו טובה מעולם) (נדרים נ':). ויש לשאול, וכי אבותינו היו כל כך משוקעים בתאוות העולם הזה עד שאמר רבי נשינו טובה, ואנו אפילו בעינינו לא ראינו.

ויש לפרש דענין "אלף" קאי על בחינת חכמה בסוד "ואאלפך חכמה". ו"שמונה מאות" הכוונה על בחינת בינה, כמו שכתוב ימי בינה ימי שמונה, והספירות של בינה היא בחינת מאות, שפירושו מוחין דנשמה. וההוא גברא דיהב עבדא, היינו שנתן את עצמו להיות עובד ה'. שחבירו, היינו "רעך ורע אביך", שהקדוש ברוך הוא יתן לו בחינת מוחין דחכמה, ולא זכה אלא למוחין דנשמה שהיא בינה, ובסוד מאות הוא הרמז על שמונה.

ועל זה אמר רבי, אבותינו אמרו נשינו טובה, היינו בזמן הבית היה מוחין דחכמה הנקרא בחינת סיהרא באשלמותא, אלא לאחר חרבן הבית נסתלק המוחין דחכמה. ולכן אמר, אנו בעינינו לא ראינו, הכוונה על בחינת ראיה, הנקרא מוחין דחכמה.

חזרה לראש הדף
Site location tree