אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 263. אגרא דכלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

263. אגרא דכלה

"אגרא דכלה, דוחקא" (ברכות ז'). כלה נקראת בחינת אמונה, שכל הריוח הוא, בזמן שהאדם מרגיש בחינת דחקות בתורה ומצוות, אז יש לו מקום לקבלת אמונה למעלה מהדעת.

"אגרא דשמעתתא, סברא". השכר של תורה, הנקרא "שמיעה", הוא דווקא ידיעה ולא אמונה. כי בזמן שהאדם לומד תורה ואינו מבין מה שכתוב בה, זה נקרא בחינת "מצוה", ולא "תורה".

"אגרא דבי טמיא (בית אבל), שתיקותא". במקום שיש צער, אז הריוח הוא שיכול להצדיק את ההשגחה, ולומר "שתוק, כך עלה במחשבה".

"אגרא דתעניתא, צדקתא". והרי שמואל אומר, היושב בתענית נקרא חוטא. ויש לפרש, משום דמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, נמצא שהוא עושה ההיפך מהמטרה, לכן נקרא "חוטא". אבל בזמן שהוא נותן צדקה, זה מראה שהוא עוסק עכשיו בבחינת יראת שמים, שנקרא אמונה. שזה כמו שכתוב "והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה", אזי ידע בעצמו שאין זו שלימות, והוא צריך לזכות לבחינת תורה, שאז הוא מקבל את האור הגנוז בתורה, שזוהי המטרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree