אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 272. כל המשתף שם שמים ודבר אחר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

272. כל המשתף שם שמים ודבר אחר

כל המשתף שם שמים ודבר אחר הוא נעקר מהעולם, שנאמר "בלתי ה' לבדו" (סוכה מה). ויש להבין מה פירוש שמשתף דבר אחר. מדוע הוא נעקר מן העולם, הלא זה הוי עובד עבודה זרה, היינו שעובד ה' וגם עובד הדבר אחר, ואם כן היה צריך להיות שדינו כעובד עבודה זרה, ומהו דווקא הוא נעקר מהעולם.

ועל דרך המוסר יש לפרש שמה שכתוב "בלתי לה' לבדו", אין הכוונה שהוא גם כן עובד עבודה זרה, גם כן אלא הכוונה היא, היות שהאדם צריך לקיים תורה ומצוות מטעם יראת שמים ולא להנאת עצמו, וזה שעובד לה' וגם הוא רוצה להנות מעבודתו, היינו להנאת עצמו גם כן, זה נקרא משתף שם שמים ודבר אחר, היינו עצמו גם כן.

ועליו אמרו חז"ל שהוא נעקר מהעולם. היות שהאדם נברא בעולם למטרה של יראת שמים, כמו שאמרו חז"ל כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה לצוות לזה (ברכות ו' ע"ב). נמצא מי שמשתף הנאת עצמו הוא נעקר מן העולם, משום שאין כוונתו רק לשם שמים. וזה שכתוב "בלתי לה' לבדו", ולא להנאת עצמו גם כן.

חזרה לראש הדף
Site location tree