אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 275. הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

275. הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו

"הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו" (ירושלמי חגיגה פ"א). שאל יחשוב האדם, אם הוא יראה אותות ומופתים מהקדוש ברוך הוא, אז יהא בידו הכח לעסוק בתורה ומצוות. אלא "תורתי שמרו", שרק על ידי התורה משיגים הכח לעסוק בתורה ומצוות לשם שמים.

והוכחה לזה מקריעת ים סוף, שאחרי כל הניסים והנפלאות עוד היה כח לעמלק לבוא ולהלחם בישראל.

חזרה לראש הדף
Site location tree