אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 277. אחד מבני החבורה שמת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

277. אחד מבני החבורה שמת

אחד מבני החבורה שמת ידאגו כל בני החבורה (שבת ק"ו). על דרך המוסר, כשהאדם עשה לעצמו סדר היום, וחילק את היום לכמה סדרים, נמצא שהוא חיבר את עצמו להסדרים האלו. ואז כל סדר וסדר בפני עצמו נבחן לאחד מן החבורה, היות שכל הסדרים מתחברים לסדר אחר. ואם נתבטל ממנו איזה סדר על ידי אונס או שוגג או מזיד, אז ידאגו כל החבורה, אזי הוא צריך לדאוג על כל הסדרים של היום שלא יתבטלו. כי הסדר שנתבטל נבחן למת, ואז הוא צריך לפחד מכל הסדרים שלא יתבטלו חס ושלום.

חזרה לראש הדף
Site location tree