אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 279. למה נמשלו ישראל לזית
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

279. למה נמשלו ישראל לזית

"אמר רבי יוחנן למה נמשלו ישראל לזית, לומר לך, מה זית לא מוציא שמנו אלא על ידי כתיתה, אף ישראל אין חוזרין למוטב אלא ע"י יסורין" (מנחות נ"ג ע"ב).

ענין היסורים שמחזיר את האדם למוטב. וצריך מקודם לדעת מהו ענין של מוטב. ידוע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, שהכוונה שמצד הטבע האדם אינו דואג אלא לטובת עצמו, וממילא אין שום מציאות שתהיה לו יכולת לעשות תורה ומצוות לשם שמים ולא לטובת עצמו. אלא על ידי יסורין, היינו בזמן שאינו מרגיש טעם בדברים גשמיים, זאת אומרת שאינם נותנים לו הספקה בחיים שלו. והיות שהאדם נברא על כוונה דלהטיב לנבראיו, הוא אינו מקבל הנאה מספקת שיהיה לו כדאי לחיות בעולם ולסבול את הכל בכדי להשיג את מעט התענוג מה שהגשמיות נותנת לו.

ובשיעור שהוא מרגיש יסורים בחייו, היינו שאין לו ממה לקבל חיות, אז בהכרח הוא מתבטל לעבוד בבחינת השפעה. היינו, בזמן שהוא רואה שעל ידי מעשים של קבלה לא ישיג חיות, אז הוא מתחיל לעשות מעשים של השפעה בכדי שמעשים של השפעה ישפיעו לו תענוג. נמצא שהיסורים מחזירין אותו למוטב, היינו היסורים שהוא מרגיש שאין לו ממה לקבל תענוג, גורמים לו שיחזור למוטב, היינו שיעשה מעשים של השפעה. כי ענין מוטב הוא בחינת השפעה, כמו שכתוב "רחש לבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך", היינו להשפיע. נמצא שעל ידי היסורים, שהוא סובל מזה שאין לו חיות, הוא בוחר לעצמו דרך חדשה ומתחיל לעסוק להשפיע.

ואף שגם זה הוא על הכוונה לקבל, אבל זה נקרא בחינת שלא לשמה הקרוב לשמה, שזה ענין שמתוך שלא לשמה באים לשמה, מסיבת המאור שבה מחזירו למוטב. כי מאחר שהוא עושה מעשיו להשפיע, על ידי זה הוא מתחיל להרגיש מאור בהמעשים דלהשפיע. והמאור הזה יש בסגולתו להפוך אחר כך שיעשה להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree