אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 286. האמת והשלום אהבו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

286. האמת והשלום אהבו

אלול תשכ"ב בני ברק

"האמת והשלום אהבו". ויש להבין מה משמיענו בזה, כי דווקא בדברים שיש ביניהם שנאה שייך לומר דבר חדש, היינו שהם אוהבים זה לזה. אבל איזו שנאה שייך לומר בין אמת ושלום.

חזרה לראש הדף
Site location tree