אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 288. אתי מלבנון כלה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

288. אתי מלבנון כלה

"אתי מלבנון כלה", אמר רבי לוי בנוהג שבעולם כלה מקשטין ומבשמין אותה ואחר כך מכניסין אותה לחופה. והקדוש ברוך הוא לא עשה כן, אלא אמר לכנסת ישראל, אתי מלבנון כלה, מטיט ולבנים לקחתיך ועשיתיך כלה (מדרש רבה בשלח פ' כ"ג).

פירוש, שהקדוש ברוך הוא מקרב את האדם לא מחמת מעלות טובות שנמצאת בו, אלא מחמת שיפלות, היינו כשהאדם מרגיש שהוא שקוע בטיט היון ולבנים, היינו שרוצה ללבן את עצמו ואינו יכול, אזי הוא בשיפלות. ומבחינה זו זוכה להתקרבות ה'.

חזרה לראש הדף
Site location tree