אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 290. וצדיק באמונתו יחיה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

290. וצדיק באמונתו יחיה

אנטורפן ג' תמוז תשכ"ב

"בא חבקוק והעמידן על אחת וצדיק באמונתו יחיה" (מכות כד.).

יש לפרש "והעמידן על אחת" לומר שכל התורה תתפרש על ענין אחד שהוא אמונה. ולאחר שיש לו היסוד, אז מתחיל תורה לשם תורה. מה שאין כן קודם דתורה הוא לשם "אחת", שהכוונה שעל ידי התורה יבוא למצוה שהיא נקראת "אחת". ומכאן שיש ללמוד את התורה ולראות איך שהתורה מדברת רק מעניני אמונה. וחוץ משלומדים את התורה את בחינת הנגלה, יש ללמוד אותה גם כן על דרך הרמז, שמדברת מעניני אמונה.

חזרה לראש הדף
Site location tree