אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 294. נעשה ונשמע (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

294. נעשה ונשמע (א')

י"א שבט תשכ"ו ב"ב

"נעשה ונשמע". להבין מדוע צריך להיות "נעשה" ואחר כך "נשמע". רואים אנו שהאדם משוחד במקום שהוא נוגע בדבר. לכן אפילו שנותנין לו להבין שהוא לא מתנהג כסדר, הוא לא יכול להסכים, מסיבת השוחד שהוא מקבל ממנו עצמו, כמו שכתוב "השוחד יעוור". וממילא הוא לא יכול לעשות אחרת מכפי דעתו, היות שהוא בטוח בעצמו שהוא הולך לפי דרך האמת מה שהשכל מחייב אותו.

ולפי הנ"ל, בזמן שהאדם מקבל על עצמו בחינת המעשה, נמצא שכבר אינו נוגע בדבר, כי מקבל על עצמו מה שאומרים לו לעשות. ואז אין לו בחינת השוחד שיעוור אותו. לכן יכול לבוא לבחינת נשמע, היינו שישמע שהצדק הוא עם המצוה. וזה נקרא נשמע, היינו שמבין אותו. ששמיעה נקרא בחינת הבנה בשכל ובהרגש. כי דווקא לאחר שאין לו פניה עצמית, אז הוא יכול להבין שהצדק הוא מה שהמפקד מצוה לו לעשות. מה שאין כן מטרם שמקבל עליו את העשיה, שאז עדיין הוא מקבל שוחד, לכן הוא מבין שאין המפקד מדבר להענין. וזה "נעשה", ואחר כך "נשמע".

חזרה לראש הדף
Site location tree