אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 298. ענין שיתוף מדת הרחמים בדין
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

298. ענין שיתוף מדת הרחמים בדין

מנחם אב תשל"ג, בני ברק

היות שהאדם נולד מבחינה ד', שהיא מבחינת חלל פנוי, שכוונתה לקבל על מנת לקבל, ואם היה נשאר כך רק משורש זה, אז לא היה שום מציאות להפוך אותה בעל מנת להשפיע. לכן כשמתערבת בו גם בחינת השפעה, שהיא מדת הרחמים, על ידי זה יש לו הסגולה של תורה ומצוות בעל מנת להשפיע, שיוכל להפוך אותו. ויש להבין זה, כי אנו רואים כי מטבע האדם שהוא מושקע בתאוות עולם הזה, ולפעמים יש לו התעוררות והוא חושק אז להגיע לדבקות בה'. ואז אנו רואים, בזמן ההתעוררות אין לו שום עבודה לצאת מגשמיות, וכל מחשבתו ורצונו הוא רק רוחניות. וכשיורד ממדרגתו הוא חוזר לסורו, היינו לחשוב רק מדברים גשמיים.

אפשר לומר כי בזמן שאצלו מגולה הבחינה ד', היינו שהוא מתאווה לאיזו תאוה, הוא לא יכול להתגבר על הרצון לקבל מטעם טבעו. וכשמתעוררת אצלו מדת הרחמים שבו, שהיא בחינת כח השפעה, אז גם כן אין לו בחירה, אלא שהוא שואף לרוחניות. וכשמתעוררת אצלו אחר כך בחינה ד', הוא חוזר לסורו. לכן אנו רואים, שכשהאדם נמצא בזמן הנפילה, היינו תחת שליטת הרצון לקבל, אין לו בחירה. וכשפועל את בחינת הרצון להשפיע שבו, אז לא צריך לבחירה. נמצא לפי זה שכל הבחירה אצלו היא לבחור מי יהיה השולט: או בחינת הדין שבו, או מדת הרחמים שבו. אבל ויכוחים וסברות ושכליות אי אפשר לנצח בזמן שליטת מדת הדין אצלו. נמצא שאין לאדם לעשות שום דבר רק להתחבר לספרים וסופרים שעוסקים ברצון להשפיע, שאז מתעוררת אצלו מדת הרחמים שבו, ואז ממילא הוא יחשוק לרוחניות בלי שום התאמצות. זאת אומרת, שעיקר עבודה יכולה להיות בזמן שאין אף אחד שולט. אז יש לו הבחירה לבחור במי שיהיה השולט.

חזרה לראש הדף
Site location tree