אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 303. שמחם בבנין שלם (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

303. שמחם בבנין שלם (ב')

מוצש"ק לך לך מרחשון תשל"ג

"שמחם בבנין שלם באור פניך תבהיקם" (זמירות ליל שבת קודש). צריך להבין מה זה בנין שלם ובנין שאינו שלם. והענין הוא שכל מה שהאדם עושה הוא שרוצה שעל ידי עבודתו יהיה לו בנין לגור שם. ויש בנין שהאדם בעצמו יגור שם, בנין זה נקרא אינו שלם, מטעם שהאדם נקרא בעל חסרון. לכן הבנין נקרא על שמו של האדם, וממילא נקרא זה בנין שאינו שלם. מה שאם כן אם האדם רוצה שעל ידי עבודתו יהיה בנין לה', היינו שה' יגור שם, נקרא זה בנין שלם, מטעם שהקב”ה הוא שלם. לכן הבנין נקרא על שמו, לכן נקרא זה בנין שלם, כמו שכתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

והענין "שמחם" פירושו היות שבזמן שאדם מחליט שלא כדאי לעבוד בשביל עצמו, היינו לבנות בנין לעצמו, ומתחיל לבנות לשם ה', אז נקרא "מכלל יצא ועוד לא בא". היות כי בזמן שרוצה לעבוד לשמה, בא הגוף ושואל "מה העבודה הזאת לכם". ואז אין לו שמחה, היות שהגוף מתנגד לו, היות שאומר לו שלא צריך להוציא את עצמו מהכלל, כיוון שכל הכלל עוסק בבנינו עצמו, היינו שתהיה להאדם תמורה עבור עבודתו. לכן אנו אומרים "שמחם" בזמן שעוסקים "בבנין שלם", שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא ישפיע להם שמחה, שהיא בחינת שמחה של מצוה, שהיא אור האמונה, הנקרא "באור פניך תבהיקם", אז יוכלו להשלים עבודתם.

חזרה לראש הדף
Site location tree