אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 306. אם הרב דומה למלאך ה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

306. אם הרב דומה למלאך ה'

בסעודת ר"ח אדר תשל"ב

אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו. ענין מלאך הוא שאין לו יצר הרע, כמו שאמרו חז"ל, "בשעה שעלה משה למרום אמרו המלאכים, תנה הודך על השמים, אמר הקדוש ברוך הוא תן להם תשובה ניצחת, אמר להם כלום יש לכם יצר הרע" (שבת פח:). משמע שאין למלאך יצר הרע.

לכן יש לפרש, אם הרב, היינו הרב אומר שכל אחד ואחד יהיה דומה למלאך, היינו שתהיה להתלמידים השתוות הצורה כמו מלאך שאין לו יצר הרע, יבקשו תורה מפיו. היינו שצריך לבקש תורה מהרב, איך להגיע לידי השתוות להמלאך. משום שאין עצה להכניע את הרע אלא על ידי תורה, כמו שאמרו חז"ל "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". ואם לאו, ההינו אם הרב אינו לומד עמם להיות כמלאך, אז אל יבקשו תורה מפיו, כי התורה שלו לא הולכת על כיוון אמיתי.

חזרה לראש הדף
Site location tree