אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 309. ענין הצנע לכת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

309. ענין הצנע לכת

מוצש"ק משפטים תשל"ב

"הגיד לך אדם מה טוב, ומה ה' דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם ה' אלקיך" (מיכה ו'). ענין הצנע לכת, היינו דבר שבצנעה, שלא נראה לעינים. כי דבר הנראה לעינים נקרא דברים שבנגלה, היינו מעשים, שכל אחד מסוגל לראות מה שחבירו עושה, אבל לא מה שחבירו חושב. ואפילו כשחבירו אומר לו מחשבותיו, גם כן אינו נאמן, שזו מחשבתו האמיתי. למשל אדם שצבר הון ותרם אחר כך למוסד תורני. והוא אומר שרוצה לתת להם את הסכום הגדול הזה בתנאי שיפרסמו על כך בעתונים. והוא אומר שכדאי לו לתרום את הסכום הגדול, בכדי שתהיה לו פרסומת וכבוד גדול.

אולם אפילו שאומר בפירוש שכוונתו כבוד, יכול להיות אחרת. היינו היות שהוא רוצה לעשות המעשה שלא יכבדו אותו, בשביל שהוא עושה מעשה של צדיק, שנותן סכום גדול כל כך, אף על פי שהוא אינו עשיר כל כך, מכל מקום מטעם שחשובה בעיניו מצות החזקת לומדי תורה, לכן הוא נותן את הסכום. ובכדי שלא יאמרו שעושה לשם שמים ויכבדו אותו בשביל זה שעושה מעשה צדקות, לכן אומר שכוונתו היא לשם כבוד, לכן לא יכבדו אותו. אם כן נמצא שמחשבה אי אפשר לגלות. אבל דבר שבנגלה נקרא רק מעשים. לכן אומר הפסוק "והצנע לכת", היינו על הכוונה, שיהיה "עם ה' אלקיך", היינו שישגיח על הכוונה שתהיה לשם שמים.

חזרה לראש הדף
Site location tree