אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 312. כי תצא למלחמה (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

312. כי תצא למלחמה (א')

"כי תצא למלחמה על אויבך". ופירש רש"י היינו מלחמת הרשות. ויש להבין שהרמז בזה שיש שני מיני מלחמות: א) על בחינת מעשה, היינו מעשי המצוות ועבירות, ב) על הרשות, היינו שכל שמירת התורה ומצוות היא לצורך להרחיב רשותו של אדם, זאת אומרת שיהיה לו כל פעם יותר רכוש. או על ביטול הרשות, שהוא רוצה להגיע על ידי שמירת תורה ומצוות לביטול הרשות של עצמו, אלא שיתרבה רשותו של הקדוש ברוך הוא, הנקרא שלא יהיה רשות הרבים אלא רשות היחיד.

"רשות הרבים" נקרא שמוציא מרשותו של הקדוש ברוך הוא לרשות של עצמו. ו"רשות היחיד" נקרא שמבטל את רשותו וכל רצונו הוא שיהיה רק רשותו של הקדוש ברוך הוא, שזה נבחן שרוצה להגיע לידי מדרגה שכל רצונותיו יהיו בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree