אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 319. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

319. כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה

אב תשל"ח ירושלים

"כל המתגאה כאילו עובד עבודה זרה". כי ענין גאוה הוא שהאדם לא מרגיש את שיפלותו, היינו שזהו חשיבות גדולה לאדם בזה שהוא משמש להבורא ולא שמשמש את עצמו. כי האדם הוא בריאה שפלה שלא כדאי לדאוג בשבילה, וללכת כל שנות חיו רק במטרה לשמש ולהנאות את עצמו, שזה נקרא לשמש את האדם.

אבל לשמש את בוראו, היינו להרגיש את הכדאיות לשמש ולהנות להבורא, שעל זה יתן את כל רצונו ומחשבתו, אין יכול, מטעם שהוא לא מרגיש את עצמו לאדם השפל. אלא שהאדם מרגיש את עצמו שיותר חשוב לשמש את עצמו מלשמש את הבורא. זה נקרא שהאדם הוא בעל גאוה. וזה נקרא עובד עבודה זרה, משום שהוא לא יכול להיות עובד ה', אלא עובד את עצמו, היינו עבודה שזרה לנו.

חזרה לראש הדף
Site location tree