אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 320. לא הביישן למד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

320. לא הביישן למד

מנחם אב תשל"ח ירושלים

"לא הביישן למד", ו"הוי זהיר בכבוד התורה". מדוע, כי האדם צריך להתבזות וללכת ללמוד. אם האדם זהיר בכבוד התורה, היינו שהרגיל את עצמו שהגוף שלו יכבד את התורה, שהתורה תהי אצלו דבר חשוב, אז הוא יכול לבזות את עצמו עבור התורה. כי עיקר הבושה נמשך מכח שהוא חושב שהוא יכול לבוא לידי בזיונות, אבל בשביל דבר חשוב ומכובד כדאי לסבול. לכן מי שלא יזהר בכבוד התורה, קשה להתבזות על דברי תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree