אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 324. זמן ההכנה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

324. זמן ההכנה

א' עקב תשט"ז, ירושלים

בזמן ההכנה ניתן להאדם להכשיר את עצמו בכל הענינים, היינו הן בימין והן בשמאל. היינו שיש לו דרכים על דרך להגיע אל התכלית. ויש לו דרכים על דרך שכבר הגיע להתכלית.

הנה תכלית השלימות היא שהאדם יקבל את כל תענוגי המלך, משום שכך היה רצון המלך. היינו שכל מה שהוא נהנה בעולם הזה, הוא מטעם מצות המלך, שזה נקרא מקבל על מנת להשפיע. והחומר לעבודה להתרגל הוא התורה והמצוות ותענוג שבת וכדומה. וכמו כן כל ברכת הנהנין הוא דווקא על דרך זה, היינו קבלה על מנת להשפיע. ובזה יש הרבה הבחינות: יש אנשים שמרבין בהנאות, בכדי שיוכלו לברך וליתן תודה לה' בזה שנתן לנו את התענוגים, שמצד המשפיע הוא בודאי טוב וחסד. ואם להמקבל אין צומחת טובה מן ההנאות שמקבל... אבל אין לומר שנותן לו כסף ואינו קונה עבור הכסף שנתן לו דברים המזיקים לו, שאין מגיעה תודה בשביל המתנה, הלא כוונת הנותן היה לבטח בשביל להטיב לו.

לכן זה דומה למי שמת לו אביו, והניח לו ירושה. על המיתה הוא אומר "דיין אמת". ועל הירושה הוא אומר "טוב ומטיב". כמו כן בזה שהתחתון מתגשם, הוא צריך לומר דיין אמת, משום שמטרם שהאדם עשה תשובה, על ידי הקבלת הנאות הוא נעשה לנפרד מחיי חיים. לכן על מיתה אומרים דיין אמת. אבל על הנותן מתנה, היינו על ההנאות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא צריך לומר טוב ומטיב.

אבל מאחר שבשבת אסור בבירורין, לכן בשבת אין העבודה על טהרת הגוף, אלא העבודה בעיקר על הטוב המטיב. והטוב ומטיב נבחן לפי גדלות הירושה, היינו לפי גדלות ההנאה. מה שאם כן בחול, שאז הוא זמן של עבודת הבירורין, צריכים לזכור שיש לומר דיין האמת. לכן יש הרבה שאנשים שאינם מצפים לירושת אביהם, משום שקשה להם לסבול את מיתת הגוף. לכן הם בוחרים את הרע במיעוטו ואינם נהנים מעולם הזה, אלא כפי מדת ההכרחיות. וההכרח לא יגונה ולא ישובח.

אבל לפי דרך אאמו"ר זצ"ל, בזה שממעטים את הנאות הגוף עוד לא תצמח מזה שום תבואה, כי "רוב תבואות בכח שור". היינו דווקא על ידי זה שהאדם מצטער, בזה שהוא נעשה נפרד מהבורא, ורוצה להיות דבוק, דווקא דרך הזאת מביאה לשלמות הנרצה. כי סוף כל סוף עיקר השבחים וההודאות שנותנים להמלך, ולא הבכיות, כי "עוז וחדוה במקומו" כתיב. היינו מי שעובד על דרך האמת ועומד במקום ה', הוא מרגיש רק עוז וחדוה.

חזרה לראש הדף
Site location tree