אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 325. ענין אור דחסדים שלא היה צמצום עליו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

325. ענין אור דחסדים שלא היה צמצום עליו

הנה אור החכמה נקרא בחינת השגת התורה וידיעה ברורה. וזהו מקובל בכלי של רצון לקבל. לכן אם אין האדם מוכשר, באופן שלא יקבל לעצמו, שאז הוא נופל לבחינת פירוד, אין אור מתפשט בו. מה שאם כן אור דחסדים, הנבחן שהכלי הוא רצון להשפיע, היינו בחינת ביטול לה', ואינו רוצה שום זכות קיום לעצמו, על זה לא היה צמצום. היינו, אפילו שהאדם נמצא בשפל המצב, מכל מקום הוא יכול לקבל הרהור תשובה, היינו שיש לו היכולת שיוכל לקבל עליו בחינת מסירות נפש לה'.

כמו שאמרו חז"ל, "המקדש אשה על מנת שהוא צדיק גמור הרי זה מקודשת, שמא הרהר תשובה בלבו" (קידושין מט:). היינו, שלא היה צמצום על בחינה זאת, אלא תמיד הוא יכול לקבל את אור דחסדים, היינו להמשיך כוחות מלמעלה שיוכל למסור נפשו ורוחו לה'. ואין על זה שום בדיקות, אם כוונתו בלתי ה' לבדו מאז ותמיד, אלא כל רגע ורגע הוא יכול לעשות תשובה. מה שאם כן אור החכמה, היינו שישיג מדרגות עליונות בבחינת סודות התורה, לזה הוא צריך שיהיה תמיד כל כוונותיו בלתי ה' לבדו.

חזרה לראש הדף
Site location tree