אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 326. עבודת האדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

326. עבודת האדם

טבע האדם, שיכול לוותר על תענוג קל בכדי שיקבל תענוג יותר גדול. לכן בזה אין נוהג ענין של בחירה.

מה שאם כן מי שעובד בעל מנת להשפיע, רק מטעם אמת, היינו שדרך האמיתי היא רק בעבודה על מנת להשפיע, בזה שייך בחירה. כי הוא בוחר לעבוד בדרך בהאמת, אף על פי שלא יהיה לו שום תענוג, ואף על פי שבדרך זה יש בחינת יסורים. וכל זה רק מטעם שהוא רוצה לבחור בהאמת (על דרך "מוטב יהיו מזונותי מרורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא").

יש להבין, שאם האדם עוסק בתורה ומצוות מטעם שכר ועונש, ולא מטעם להשפיע, אז כבר יש לו הספקה בבחינת האמונה שיש לו. כי מטבע הגוף שהוא מפחד מיסורים ורודף אחר התענוג. ומשום זה אין לו צורך הכרחי לזכות לגדלות השם יתברך, כי מאי איכפת לו לדעת את שיעור גדלות השם יתברך. היינו, כי אין לו צורך לדעת את גדלות השם יתברך, אם הוא עובד ה' באמונת שכר ועונש, כי אין גדלות המלך סיבה שתחייב אותו ריבוי עבודה בתורה ומצוות, כי אין כל קשר ביניהן. אלא הסיבה להעבודה היא תלויה בשיעור אמונת שכר ועונש.

מה שאם כן מי שעובד מטעם להשפיע, היינו שיש טבע בהגוף שיכול להכניע את עצמו תחת מי שגדול ממנו, ויש לו כח לשמש את מי שגדול ממנו, נמצא שרק שיעור גדלותו של השם יתברך מחייב אותו את העבודה. ובשיעור שמאמין בגדלות השם יתברך, לפי שיעור זה יש לו כח לעבודה.

ומאחר שרצון ה' הוא שהתחתונים יזכו לראות את גדלותו ורוממותו של הבורא יתברך ויתעלה לכן משום זה התחתון צריך לעבוד רק מטעם להשפיע. היינו לא מטעם מתנת המלך, הנקרא אהבה התלויה בדבר, אלא מטעם המלך עצמו, מאחר שהוא מאמין בגדלות המלך, לכן יש לו כח להשפיע ולשרת את המלך. נמצא שכל עבודתו היא בהתבוננות גדלותו ורוממותו יתברך. ובשיעור שיש לו הכרה בגדלותו, בשיעור זה הוא מרבה בהעבודה. לכן יש מעלה יתירה בהעבודה של על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו.

חזרה לראש הדף
Site location tree