אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 327. גדולה הכנסת אורחים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

327. גדולה הכנסת אורחים

"גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה" (שבת קכז.). שכינה נקראת בחינת מלכות, היינו בחינת חכמה. אבל הכנסת אורחים, שהיא בחינת חסדים, גדולה יותר. היינו, לאחר שיש לו חכמה, הוא צריך לחפש חסדים, אחרת החכמה אינה מתקיימת, מפני שחכמה מוכרחה להתלבש בלבוש של חסדים. ובגשמיות נותן המצוה לפי ערך השורש. כי בגשמיות אין הדברים כפשוטם.

כי ידוע, שמלא כל הארץ כבודו, ומה שייך לומר שעזב את השכינה בבית והוא יוצא לחוץ לקבל אורחים. ואי אפשר לומר שמי שזכה להשראת השכינה פטור מכל המצוות שבתורה. אלא להיפך, לאחר שזכה להשראת השכינה, אז הוא מקיים את התורה והמצוה על דרך האמת, שכל התורה כולה הם שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ולפי הנ"ל זהו פשוט.

חזרה לראש הדף
Site location tree